غاز پیشانی سفید کوچک (Anser erythropus)
 

غاز پیشانی سفید کوچک

بازدید کننده عزیز
برای مشاهده مکان های رکورد غاز پیشانی سفید کوچک بر روی نقشه گوگل می بایست ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

نحوه نمایش تصاویر: ترتیب | تاریخ | امتیاز | دیده شده | نظرات | الفبایی