زرده پره سر آبی (Emberiza caesia)
 

زرده پره سر آبی

بازدید کننده عزیز
برای مشاهده مکان های رکورد زرده پره سر آبی بر روی نقشه گوگل می بایست ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

برای این گونه هنوز هیچ تصویری در سایت قرار داده نشده است!
در سایت پرنده نگری در ایران عضو شوید و تصاویر خودتان را برای زرده پره سر آبی با نام خودتان در سایت درج نمایید.
-