زرده پره سینه زرد (Emberiza aureola)
 

زرده پره سینه زرد

بازدید کننده عزیز
برای مشاهده مکان های رکورد زرده پره سینه زرد بر روی نقشه گوگل می بایست ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

برای این گونه هنوز هیچ تصویری در سایت قرار داده نشده است!
در سایت پرنده نگری در ایران عضو شوید و تصاویر خودتان را برای زرده پره سینه زرد با نام خودتان در سایت درج نمایید.
-