» لیست آخرین مشاهدات روزانه

 

لیست آخرین مشاهدات ثبت شده در سایت

  رديفعنوانتاریخمشاهده کنندهشرح موقعیتتعداد گونهجزییات
  1بوستان علوی قم1398/09/06م.مزینانیانبوستان علوی12
  2بوستان علوی قم1398/09/06م.مزینانیانبوستان علوی1
  3توکای گلو سیاه1398/09/01mostafa_shمینودشت _ ازداران1
  4سینه سرخ اروپایی نوده سوجاق1398/08/15mostafa_shنوده _ جنگل سوجاق1
  5دارکوب _ نوده _ سوجاق1398/08/15mostafa_shنوده _ جنگل سوجاق1
  6چرخ ریسک بزرگ نوده سوجاق1398/08/15mostafa_shنوده _ جنگل سوجاق1
  7کمر کولی جنگلی _ نوده _ سوجاق1398/08/15mostafa_shنوده _ جنگل سوجاق1
  8الیکایی در سوجاق نوده1398/08/15mostafa_shنوده _ جنگل سوجاق1
  9چرخ ریسک سر آبی1398/08/15mostafa_shنوده _ جنگل سوجاق1
  10بسطام1398/06/24م.مزینانیانروستاهای اطراف شهر بسطام از جمله گلستان و قطری5
  11ساحل اسکله نخل بندرعباس1398/07/03eisapourdoust2
  12ساحل اسکله نخل بندرعباس1398/07/03eisapourdoust1
  13ساحل ولایت بندرعباس1398/06/25eisapourdoust3
  14ساحل ولایت بندرعباس1398/07/02eisapourdoust3
  15اصفهان1398/05/12behzad azimiپایشی در اطراف سی و سه پل و حاشیه زاینده رود10
  16شاهین (دلیجه)1398/03/18Mohammadn1
  17جغد کوچک1398/03/18Mohammadn1
  18بندر دیر - جنگل حرا1398/01/08Behzad 43جنگلهای حرا بندر دیر1
  19سنگ چشم دمگاه حنایی1398/02/11Mohammadn1
  20سهره خاکی1398/01/01Mohammadnشهرستان چناران1
  21چرخ ریسک تورانی1398/01/19Mohammadn1
  22عقاب1398/01/10Mohammadn1
  23جزیره قشم1397/11/20mojshekan6
  24بوشهر1398/01/01Mohammadn1
  25بوشهر1398/01/01Mohammadnدقیق یادم نیست کدوم بندر بود ولی به احتمال زیاد کنگان بوده یا بین اون1
  26پارک آبی فروزان 1397/12/27Dorostkar1
  27دامنه کوه جهانبین _ جنوب شهرکرد1397/12/22bastan.h.p1
  28جغد1397/12/08Mohammadnچناران1
  29سهره جنگلی1397/12/17Mohammadnچناران1
  30دم جنبانک ابلق1397/12/14Mohammadnچناران1
  31سهره ماده ونر1397/12/15Mohammadn1
  32قمری خانگی1397/12/12Mohammadn1
  33کبوتر چاهی1397/12/14Mohammadn1
  34سار مهمان همیشگی شهرستان چناران1397/12/14Mohammadn1
  35چند تا پرنده سیاه شبیه توکا ولی هنوز شک دارم .چون تمام سیاهن ونوکشونم فکرنکنم نارنجی یا زرد باشه البته از دور میبینم1397/12/09Mohammadn1
  36سرپل ذهاب1397/12/04behzad azimiسرپل ذهاب، منطقه قراویز8
  37جواهرده - شهرستان رامسر1397/03/12mwtokasiبوستان جنگلی کاج صیقل محله- جواهرده رامسر1
  38جواهرده - شهرستان رامسر1397/03/12mwtokasiبوستان جنگلی کاج صیقل محله- جواهرده رامسر1
  39توران1397/04/09م.مزینانیاندلبر1
  40شهر مجن1397/02/28م.مزینانیان1
  41روستای تاش1397/02/30م.مزینانیانروزهای 28 و 30 اردیبهشت در روستای تاش و شهر مجن12
  42مصلی امام(تهران)1397/02/19behzad azimiحاشیه مصلی امام خمینی (ره) تهران9
  43شهر آبیک1397/02/13Kourosh.sنزدیک تالاب صالحیه بر روی سیم های برق یک فرد دم جنبانک ابلق نقابدار دیدم که از نظر پراکنش نباید در این مکان حضور داشته باشد.1
  44روستای طایقان قم1396/10/30م.مزینانیاناطراف روستای طایقان5
  45قم، طایقان1396/10/30م.مزینانیان1
  46سنگ چشم خاکستری بزرگ1396/11/04مرتضی رجبی مقدمشهرستان زاوه حاشیه روستای سرخی1
  47اشتهارد1396/10/18shenghar0211
  48باغستان کرج1396/09/09Behzad 43کرج - منطقه گردشگری باغستان1
  49حاشیه تالاب هشیلان1396/08/06behzad azimiحاشیه تالاب هشیلان22
  50دزفول1396/06/16kian51259
  51دزفول1396/06/16kian51251
  52جنگل سعد آباد1390/03/03saayd22
  53تالاب سولدوز1390/11/04saaydتالاب سولدوز در جنوب دریاچه ارومیه و هم مرز با دریاچه می باشد این تالاب دایمی بوده و دارای پوشش گیاهی مناسب می باشد.7
  54تالاب سولدوز1390/11/08saaydتالاب سولدوز در جنوب دریاچه ارومیه و هم مرز با دریاچه می باشد این تالاب دایمی بوده و دارای پوشش گیاهی مناسب می باشد.13
  55تالاب حسنلو1390/04/20saaydتالاب حسنلو یکی از زیستگاه های مهم زادآوری پرندگان در شمال غرب کشور می باشد.32
  56تالاب حسنلو1391/01/05saaydتالاب حسنلو یکی از زیستگاه های مهم زادآوری پرندگان در شمال غرب کشور می باشد.29
  57تالاب حسنلو1392/09/20saaydتالاب حسنلو یکی از زیستگاه های مهم زادآوری پرندگان در شمال غرب کشور می باشد.5
  58تالاب حسنلو (آق قلعه، شورگل)1393/02/10saaydتالاب حسنلو یکی از زیستگاه های مهم زادآوری پرندگان در شمال غرب کشور می باشد.37
  59تالاب سولدوز1396/05/08saaydتالاب سولدوز در جنوب دریاچه ارومیه و هم مرز با دریاچه می باشد این تالاب دایمی بوده و دارای پوشش گیاهی مناسب می باشد.11
  60ورله1396/05/01behzad azimiپایش مسیر حجت آباد تا ورله (جاده کرمانشاه-کامیاران)10
  61ورله1396/05/01behzad azimiپایش مسیر حجت آباد تا ورله (جاده کرمانشاه-کامیاران)10
  62پایین دست سراب روانسر1396/04/27behzad azimi5
  63روستای چمن بید1396/04/23jajarmروستای چمن بید در مجاورت منطقه حفاظت شده قورخود قرار دارد. این عکس در اطراف این روستا گرفته شده است.13
  64روستای چمن بید1396/04/23jajarmروستای چمن بید در مجاورت منطقه حفاظت شده قورخود قرار دارد. این عکس در اطراف این روستا گرفته شده است.1
  65سفید برگ1396/04/09behzad azimiجوانرود، سفیدبرگ7
  66روستای صالحیه1396/03/30Reza_varnaبعد از روستای احمدآباد نظر آباد (آرامگاه مصدق) به روستای قارپوزآباد(صالحیه) و فرودگاه تفریحی آزادی میرسید که به جاده خاکی میروید 20
  67روستای صالحیه1396/03/30Reza_varnaبعد از روستای احمدآباد نظر آباد (آرامگاه مصدق) به روستای قارپوزآباد(صالحیه) و فرودگاه تفریحی آزادی میرسید که به جاده خاکی میروید 1
  68روستای صالحیه1396/03/30Reza_varnaبعد از روستای احمدآباد نظر آباد (آرامگاه مصدق) به روستای قارپوزآباد(صالحیه) و فرودگاه تفریحی آزادی میرسید که به جاده خاکی میروید 1
  69روستای صالحیه1396/03/30Reza_varnaبعد از روستای احمدآباد نظر آباد (آرامگاه مصدق) به روستای قارپوزآباد(صالحیه) و فرودگاه تفریحی آزادی میرسید که به جاده خاکی میروید 1
  70روستای صالحیه1396/03/30Reza_varnaبعد از روستای احمدآباد نظر آباد (آرامگاه مصدق) به روستای قارپوزآباد(صالحیه) و فرودگاه تفریحی آزادی میرسید که به جاده خاکی میروید 1
  71روستای صالحیه1396/03/30Reza_varnaبعد از روستای احمدآباد نظر آباد (آرامگاه مصدق) به روستای قارپوزآباد(صالحیه) و فرودگاه تفریحی آزادی میرسید که به جاده خاکی میروید 1
  72روستای صالحیه1396/03/30Reza_varnaبعد از روستای احمدآباد نظر آباد (آرامگاه مصدق) به روستای قارپوزآباد(صالحیه) و فرودگاه تفریحی آزادی میرسید که به جاده خاکی میروید 1
  73روستای صالحیه1396/03/30Reza_varnaبعد از روستای احمدآباد نظر آباد (آرامگاه مصدق) به روستای قارپوزآباد(صالحیه) و فرودگاه تفریحی آزادی میرسید که به جاده خاکی میروید 1
  74روستای صالحیه1396/03/30Reza_varnaبعد از روستای احمدآباد نظر آباد (آرامگاه مصدق) به روستای قارپوزآباد(صالحیه) و فرودگاه تفریحی آزادی میرسید که به جاده خاکی میروید 1
  75مریوان - سایت لک لک ها1396/03/15Behzad 431
  76مشاهدات دریاچه زریبار1396/02/04raminکردستان، مریوان، دریاچه زریبار10
  77منطقه سانیچ یزد1395/01/01Emadدر کنار مزرعه روی یک درخت1
  78سارگپه پا بلند1395/02/26raminدر کنار رودخانه محل اتمام روستا، شروع کوهستان1
  79چکاوک کاکلی در راه روستای فشند1395/02/26raminدر کنار رودخانه محل اتمام روستا، شروع کوهستان1
  80کردان جاده روستای فشند1395/02/26raminدر کنار رودخانه محل اتمام روستا، شروع کوهستان1
  81کردان، روستای فشند1395/02/26raminدر کنار رودخانه محل اتمام روستا، شروع کوهستان، داخل منطقه غار مانند و در ارتفاع 1900و 1800 متری دیده شد1
  82کرج، کردان، فشند1395/02/26raminدر کنار رودخانه محل اتمام روستا، شروع کوهستان1
  83کردان روستای فشند1395/02/26raminدر کنار رودخانه محل اتمام روستا، شروع کوهستان1
  84کرج، کردان منطقه دو دره 1395/02/26raminکردان، روستای فشم1
  85کرج، کردان منطقه دو دره 1395/02/26raminکردان، روستای فشم1
  86کرج - ولیان1395/02/26Behzad 431
  87پارک پلیس1395/02/07Shahrzad Fattahiیک روز بارانی بهاری و گونه های قابل توجه که مشاهده شدند0
  88پارک شهر تهران1395/02/04Behzad 43پارک شهر تهران1
  89سنندج1395/01/13Behzad 43جاده سنندج به مریوان1
  90مریوان1395/01/15Behzad 43مریوان - روستای نی1
  91مریوان1395/01/15Behzad 43مریوان - روستای نی1
  92مریوان - زریبار1395/01/14Behzad 43دریاچه زریبار (زریوار)1
  93مریوان - زریبار1395/01/14Behzad 43دریاچه زریبار (زریوار)1
  94مریوان - زریبار1395/01/14Behzad 43دریاچه زریبار (زریوار)1
  95مریوان - زریبار1395/01/14Behzad 43دریاچه زریبار (زریوار)1
  96مریوان - زریبار1395/01/13Behzad 43دریاچه زریبار (زریوار)1
  97مریوان - زریبار1395/01/13Behzad 43دریاچه زریبار (زریوار)1
  98شهرکرد،پارک ملت1395/01/13bastan.h.pپارک ملت با بیش از سی هکتار جنگل مصنوعی در شمال شهرکرد قراردارد1
  99منطقه گردشگری باغستان1395/01/09Behzad 43منطقه گردشگری باغستان 96/01/091
  100کرج، منطقه گردشگری کوهستانی باغستان1395/01/09Behzad 431
  101کرج، منطقه گردشگری کوهستانی باغستان1395/01/09Behzad 431
  102کرج، منطقه گردشگری کوهستانی باغستان1395/01/09Behzad 431
  103کرج، منطقه گردشگری کوهستانی باغستان1395/01/09Behzad 431
  104تالاب هورالعظیم1395/12/30Behzad 431
  105تالاب هورالعظیم1395/12/30Behzad 431
  106تالاب هورالعظیم1395/12/30Behzad 431
  107تالاب هورالعظیم1395/12/30Behzad 431
  108تالاب هورالعظیم1395/12/30Behzad 431
  109هورالعظیم1395/12/30Behzad 431
  110تالاب هورالعظیم1395/12/30Behzad 431
  111سسک نیزار پرصدا1395/12/29Behzad 431
  112خوزستان - تالاب هورالعظیم - اسفند 951395/12/29Behzad 43خوزستان ، نزدیک مرز عراق1
  113توران1395/11/08kaveh.peyپارک ملی توران 1
  114خنار1395/04/04kaveh.pey1
  115خنار1390/01/05kaveh.peyمنطقه دوروان - منطقه شکار ممنوع خنار 1
  116ترمتای1395/01/01kaveh.pey1
  117حسن آباد . سمنان1395/10/06kaveh.pey1
  118خنار1395/09/07kaveh.pey1
  119خنار1395/09/10kaveh.pey1
  120بالابان1395/10/05kaveh.peyشهرستان سرخه . دهستان لاسجرد 1
  121هوبره 1395/12/22kaveh.peyسمنان . شهرستان سرخه . منطقه شورآب1
  122کور کور حنایی و باکلان1395/12/20tm.fardبوقاق2
  123گیلان لشت نشاء1395/12/15tm.fard1
  124باغ ارم شیراز 1395/10/04Dorostkar14
  125آشوراده 1394/08/01Behzad 43بندر ترکمن، آشوراده 1
  126پارک آبی فروزان شیراز1395/01/01Dorostkar1
  127حومه بوشهر ، عالیشهر1395/09/12کورشبوشهر ، حومه شهر ، عالیشهر1
  128حومه شهر بوشهر1395/09/01کورشمحل عکاسی حومه شهر بوشهر1
  129پارک جنگلی لویزان1395/09/01Parastegari M-Javadپارک جنگلی لویزان6
  130مزارع روستای شمس اباد و خراجی1395/09/08bastan.h.p1
  131رودخانه شمس آباد1395/09/08bastan.h.p1
  132مزارع روستای شمس اباد و خراجی1395/09/08bastan.h.p1
  133فرودگاه مشهد1395/07/01Parastegari M-Javadفرودگاه مشهد8
  134آبیدر سنندج1395/08/07shaho13
  135تالاب کانی برازان 1395/07/22shahoتالاب کانی برازان از تالاب های اقماری دریاچه ارومیه بوده و به دلیل وسعت تقریبا زیاد و امنیت مکان تعداد قابل توجهی از گونه های بومی و مهاجر و نیز گونه های کمیاب ایران را در خود جای داده است44
  136شروان1395/07/16irani68استان کردستان-شهرستان مریوان16
  137سنندج1395/07/11shahoشهر سنندج2
  138تالاب زریبار - مریوان - کردستان1395/07/02shaho34
  139رود گریزه و سو . حومه سنندج1395/06/30shahoاین رودخانه در ارتفاع حدود 1300 متری از سطح دریا و دارای اب دائمی بوده و در مسیر آن ماندابها و برکه های کوچک زیادی موجوده که محل تجمع اغلب پرندگان آبزی و کنار ابزی هست 22
  140شهرستان بیجار به سمت سنندج1395/06/12shahoدشتهای مرتفع ( حدود 2000 متر از سطح دریا) 29
  141سد دوستی1395/03/05mahdi eshaghiجادی کناری سد دوستی یک جفت هما مشاهد کردم 1
  142منطقه حفاظت شده شورملکی1395/03/05mahdi eshaghiمنطقه حفاظت شده شورملکی1
  143شورملکی1395/04/12mahdi eshaghiحاشیه جاده سرخس مشهدنزدیک روستای شورملکی1
  144سدارداک1395/05/28mahdi eshaghiخروجی سدارداک1
  145سد طرق1395/06/02mahdi eshaghiکناره جنوبی سد طرق1
  146سدارداک1395/05/28mahdi eshaghiابتدای ورودی سدارداک1
  147سدارداک1395/05/28mahdi eshaghiابتدای ورودی سدارداک1
  148منطقه حفاظت شده بدر و پریشان1395/05/29shaho15
  149کردستان - موچش - روستای دگن1395/05/25shaho13
  150رودخانه گاو رود . جاده سنندج کامیاران1395/05/15shaho20
  151تخت سلطان1395/01/16Nvd.zahmatkesh6
  152بندگلستان1395/01/15Nvd.zahmatkesh14
  153شورک ملکی1395/01/12Nvd.zahmatkeshتالاب شورک ملکی و رودخانه کشف رود41
  154پارک ملی لار1395/02/23Shahrzad Fattahi11
  155تالاب کانی برازان1395/01/05shaho9
  156تالاب زریبار1395/05/01shaho34
  157کوه شاه نشین. کردستان1395/04/04shahoدامنه کوه شاه نشین . استان کردستان نزدیک منطقه حفاظت شده کوسالان و شاهو 11
  158زاوه منطقه ژرف سفید گوری1395/03/16مرتضی رجبی مقدمخراسان رضوی زاوه منطقه شکار ممنوع ژرف قله سفید گوری1
  159شهرستان زاوه پارک شهدای گمنام1395/04/01مرتضی رجبی مقدمخراسان رضوی زاوه شهر دولت آباد میدان نجفیه پارک شهدای گمنام1
  160زاوه کاریزک ناگهانی 1395/03/30مرتضی رجبی مقدمخراسان رضوی زاوه کاریزک ناگهانی بعد از پیچ کال سالار1
  161خراسان رضوی زاوه دولت آباد آب انبار خالوامان1395/03/29مرتضی رجبی مقدمزاوه دولت آباد اب انبار خالوامان1
  162کوه آبیدر - سنندج1395/03/28shahoدامنه کوه آبیدر . در جوار شهر سنندج . به ارتفاع 2300 متر12
  163خراسان رضوی زاوه هشمت آباد1395/03/28مرتضی رجبی مقدمزاوه عراضی کشاورزی هشمت آباد تپه راز2
  164خراسان رضوی زاوه هشمت آباد1395/03/28مرتضی رجبی مقدمزاوه عراضی کشاورزی هشمت آباد تپه راز1
  165شاه گلی تبریز1395/03/21Parastegari M-Javadشاه گلی تبریز10
  166خراسان رضوی منطقه ژرف پطرو1395/02/05مرتضی رجبی مقدمخراسان رضوی زاوه منطقه شکار ممنوع ژرف تلخ پطرو1
  167تالاب شیرین سو - همدان1395/03/21shahoتالاب شیرین سو واقع در جوار بخش شیرین سو استان همدان16
  168خراسان رضوی زاوه کال سهل آباد1395/03/21مرتضی رجبی مقدم1
  169زاوه کال سهل آباد1395/03/21مرتضی رجبی مقدم1
  170شهر دولت آباد کال سهل آباد1395/03/20مرتضی رجبی مقدمشهرستان زاوه شهر دولت آباد کال سهل آباد1
  171شیرکوه1395/03/02z.ebrahimi5
  172تالاب انزلی1395/03/14z.ebrahimi4
  173قلعه رودخان1395/03/14z.ebrahimi4
  174دریاچه اوان1395/03/15z.ebrahimi14
  175پرند1395/03/15hossein Pبرج مسکونی 1
  176سنندج - جاده قدیم سقز - گردنه ماموخ1395/03/14shahoگردنه ماموخ . ارتفاع 2000 متری از سطح دریا6
  177تالاب زریبار1394/12/04arman menbari41
  178دامنه کو اوالان . روستای نشور1395/03/07arman menbari8
  179تالاب شورک ملکی1395/01/09Nvd.zahmatkeshتالاب شورک ملکی و رودخانه کشف رود40
  180باغ ملی گیاه شناسی ایران1395/01/06Nvd.zahmatkeshباغ ملی گیاه شناسی ایران در پیاکانشهر تهران12
  181باغ هشت بهشت1395/01/03Nvd.zahmatkeshباغ بنای هشت بهشت اصفهان4
  182باغ چهل ستون1395/01/02Nvd.zahmatkeshباغ بنای چهل ستون اصفهان5
  183زاینده رود1395/01/01Nvd.zahmatkeshمحدوده سی و سه پل و محدوده پارک ناژوان6
  184دریاچه چیتگر1394/12/28Nvd.zahmatkeshدریاچه پارک چیتگر2
  185مدیریت پسماند1394/12/25Nvd.zahmatkeshمحل دفن زباله های شهری مشهد8
  186زاوه(کوه سرخ)1394/12/20Nvd.zahmatkesh15
  187سد طرق1394/12/17Nvd.zahmatkesh9
  188درگز(چهلمیر)1394/12/13Nvd.zahmatkesh12
  189شورک ملکی1394/12/07Nvd.zahmatkeshتالاب شورک ملکی و رودخانه کشف رود18
  190شاندیز(گراخک)1394/12/06Nvd.zahmatkeshمحدوده شاندیز، گراخک و روستای ابراهیم آباد6
  191سازمان مدیریت پسماند1394/12/03Nvd.zahmatkeshمحل دفن زباله های شهری مشهد7
  192شورک ملکی1394/11/25Nvd.zahmatkeshتالاب شورک ملکی و رودخانه کشف رود9
  193درگز(رودخانه درونگر)1394/11/22Nvd.zahmatkeshرودخانه درونگر و سد درونگر1
  194چهلمیر1394/11/21Nvd.zahmatkeshپارک ملی تندوره8
  195سد کارده1394/11/17Nvd.zahmatkeshمحدوده سد و دره کارده8
  196بند گلستان1394/11/11Nvd.zahmatkeshمحدوده بالا و پایین بند گلستان7
  197بوستان بهشت رضا1394/11/08Nvd.zahmatkeshبوستان بهشت رضا1
  198بوستان بهشت رضا1394/11/08Nvd.zahmatkeshبوستان بهشت رضا2
  199شلگرد1394/11/05Nvd.zahmatkeshمنطقه روستای شلگرد8
  200شیروان(جاده گلیل)1394/11/03Nvd.zahmatkesh2
  201سدبارزو(شیروان)1394/11/02Nvd.zahmatkesh3
  202سد طرق1394/10/30Nvd.zahmatkesh6
  203سد طرق1394/10/29Nvd.zahmatkesh4
  204پارک وکیل آباد1394/10/28Nvd.zahmatkesh7
  205جاده ازغد1394/10/25Nvd.zahmatkesh3
  206بند گلستان1394/10/23Nvd.zahmatkesh4
  207کلاته آهن1394/10/23Nvd.zahmatkesh4
  208چشمه عسل1394/10/18Nvd.zahmatkesh4
  209شاندیز(گراخک)1394/10/13Nvd.zahmatkesh5
  210درگز(چهلمیر)1394/09/28Nvd.zahmatkesh6
  211هزارمسجد(سیستان)1394/05/14Nvd.zahmatkesh2
  212باجگیران(تخت سل)1394/02/25Nvd.zahmatkesh1
  213زشک محله1393/08/29Nvd.zahmatkesh1
  214شمخال1393/03/15Nvd.zahmatkesh1
  215منطقه حفاظت شده کوسالان و شاهو ، روستای نیر (دشت میرگه وار) 1395/02/31arman menbariارتفاع 2000 تا 2500 متری - 70 کیلومتری سنندج14
  216مجتمع ادارات ورامین1395/12/06mahdi 1251
  217پارک جوان1395/02/27z.ebrahimi30
  218گلیل و سرانی1395/02/24Nvd.zahmatkesh39
  219مجتمع ادارات ورامین1395/01/25mahdi 12515
  220پل شهرستان - تصفیه خانه1395/02/13Parastegari M-Javadفضای پشت تصفیه خانه33
  221شهرک برف فروشان - شیراز1394/02/19Parastegari M-Javadشهرک برف فروشان10
  222باغ ارم شیراز1394/02/19Parastegari M-Javadمحوطه باغ ارم شیراز19
  223سفر بهبهان - منطقه پشت هتل مارون1394/10/06Parastegari M-Javadمنطقه پشت هتل مارون31

 
logo-samandehi