» لیست آخرین مشاهدات روزانه

 

لیست آخرین مشاهدات ثبت شده در سایت

  رديفعنوانتاریخمشاهده کنندهشرح موقعیتتعداد گونهجزییات
  1جزیره قشم1398/10/08behzad azimiجزیره قشم30
  2بندرعباس، پارک جهاد1398/09/24eisapourdoust1
  3بوستان علوی قم1398/09/06م.مزینانیانبوستان علوی12
  4بوستان علوی قم1398/09/06م.مزینانیانبوستان علوی1
  5توکای گلو سیاه1398/09/01mostafa_shمینودشت _ ازداران1
  6سینه سرخ اروپایی نوده سوجاق1398/08/15mostafa_shنوده _ جنگل سوجاق1
  7دارکوب _ نوده _ سوجاق1398/08/15mostafa_shنوده _ جنگل سوجاق1
  8چرخ ریسک بزرگ نوده سوجاق1398/08/15mostafa_shنوده _ جنگل سوجاق1
  9کمر کولی جنگلی _ نوده _ سوجاق1398/08/15mostafa_shنوده _ جنگل سوجاق1
  10الیکایی در سوجاق نوده1398/08/15mostafa_shنوده _ جنگل سوجاق1
  11چرخ ریسک سر آبی1398/08/15mostafa_shنوده _ جنگل سوجاق1
  12بسطام1398/06/24م.مزینانیانروستاهای اطراف شهر بسطام از جمله گلستان و قطری5
  13ساحل اسکله نخل بندرعباس1398/07/03eisapourdoust2
  14ساحل اسکله نخل بندرعباس1398/07/03eisapourdoust1
  15ساحل ولایت بندرعباس1398/06/25eisapourdoust3
  16ساحل ولایت بندرعباس1398/07/02eisapourdoust3
  17اصفهان1398/05/12behzad azimiپایشی در اطراف سی و سه پل و حاشیه زاینده رود10
  18شاهین (دلیجه)1398/03/18Mohammadn1
  19جغد کوچک1398/03/18Mohammadn1
  20بندر دیر - جنگل حرا1398/01/08Behzad 43جنگلهای حرا بندر دیر1
  21سنگ چشم دمگاه حنایی1398/02/11Mohammadn1
  22سهره خاکی1398/01/01Mohammadnشهرستان چناران1
  23چرخ ریسک تورانی1398/01/19Mohammadn1
  24عقاب1398/01/10Mohammadn1
  25جزیره قشم1397/11/20mojshekan6
  26بوشهر1398/01/01Mohammadn1
  27بوشهر1398/01/01Mohammadnدقیق یادم نیست کدوم بندر بود ولی به احتمال زیاد کنگان بوده یا بین اون1
  28پارک آبی فروزان 1397/12/27Dorostkar1
  29دامنه کوه جهانبین _ جنوب شهرکرد1397/12/22bastan.h.p1
  30جغد1397/12/08Mohammadnچناران1
  31سهره جنگلی1397/12/17Mohammadnچناران1
  32دم جنبانک ابلق1397/12/14Mohammadnچناران1
  33سهره ماده ونر1397/12/15Mohammadn1
  34قمری خانگی1397/12/12Mohammadn1
  35کبوتر چاهی1397/12/14Mohammadn1
  36سار مهمان همیشگی شهرستان چناران1397/12/14Mohammadn1
  37چند تا پرنده سیاه شبیه توکا ولی هنوز شک دارم .چون تمام سیاهن ونوکشونم فکرنکنم نارنجی یا زرد باشه البته از دور میبینم1397/12/09Mohammadn1
  38سرپل ذهاب1397/12/04behzad azimiسرپل ذهاب، منطقه قراویز8
  39جواهرده - شهرستان رامسر1397/03/12mwtokasiبوستان جنگلی کاج صیقل محله- جواهرده رامسر1
  40جواهرده - شهرستان رامسر1397/03/12mwtokasiبوستان جنگلی کاج صیقل محله- جواهرده رامسر1
  41توران1397/04/09م.مزینانیاندلبر1
  42شهر مجن1397/02/28م.مزینانیان1
  43روستای تاش1397/02/30م.مزینانیانروزهای 28 و 30 اردیبهشت در روستای تاش و شهر مجن12
  44مصلی امام(تهران)1397/02/19behzad azimiحاشیه مصلی امام خمینی (ره) تهران9
  45شهر آبیک1397/02/13Kourosh.sنزدیک تالاب صالحیه بر روی سیم های برق یک فرد دم جنبانک ابلق نقابدار دیدم که از نظر پراکنش نباید در این مکان حضور داشته باشد.1
  46روستای طایقان قم1396/10/30م.مزینانیاناطراف روستای طایقان5
  47قم، طایقان1396/10/30م.مزینانیان1
  48سنگ چشم خاکستری بزرگ1396/11/04مرتضی رجبی مقدمشهرستان زاوه حاشیه روستای سرخی1
  49اشتهارد1396/10/18shenghar0211
  50باغستان کرج1396/09/09Behzad 43کرج - منطقه گردشگری باغستان1
  51حاشیه تالاب هشیلان1396/08/06behzad azimiحاشیه تالاب هشیلان22
  52دزفول1396/06/16kian51259
  53دزفول1396/06/16kian51251
  54جنگل سعد آباد1390/03/03saayd22
  55تالاب سولدوز1390/11/04saaydتالاب سولدوز در جنوب دریاچه ارومیه و هم مرز با دریاچه می باشد این تالاب دایمی بوده و دارای پوشش گیاهی مناسب می باشد.7
  56تالاب سولدوز1390/11/08saaydتالاب سولدوز در جنوب دریاچه ارومیه و هم مرز با دریاچه می باشد این تالاب دایمی بوده و دارای پوشش گیاهی مناسب می باشد.13
  57تالاب حسنلو1390/04/20saaydتالاب حسنلو یکی از زیستگاه های مهم زادآوری پرندگان در شمال غرب کشور می باشد.32
  58تالاب حسنلو1391/01/05saaydتالاب حسنلو یکی از زیستگاه های مهم زادآوری پرندگان در شمال غرب کشور می باشد.29
  59تالاب حسنلو1392/09/20saaydتالاب حسنلو یکی از زیستگاه های مهم زادآوری پرندگان در شمال غرب کشور می باشد.5
  60تالاب حسنلو (آق قلعه، شورگل)1393/02/10saaydتالاب حسنلو یکی از زیستگاه های مهم زادآوری پرندگان در شمال غرب کشور می باشد.37
  61تالاب سولدوز1396/05/08saaydتالاب سولدوز در جنوب دریاچه ارومیه و هم مرز با دریاچه می باشد این تالاب دایمی بوده و دارای پوشش گیاهی مناسب می باشد.11
  62ورله1396/05/01behzad azimiپایش مسیر حجت آباد تا ورله (جاده کرمانشاه-کامیاران)10
  63ورله1396/05/01behzad azimiپایش مسیر حجت آباد تا ورله (جاده کرمانشاه-کامیاران)10
  64پایین دست سراب روانسر1396/04/27behzad azimi5
  65روستای چمن بید1396/04/23jajarmروستای چمن بید در مجاورت منطقه حفاظت شده قورخود قرار دارد. این عکس در اطراف این روستا گرفته شده است.13
  66روستای چمن بید1396/04/23jajarmروستای چمن بید در مجاورت منطقه حفاظت شده قورخود قرار دارد. این عکس در اطراف این روستا گرفته شده است.1
  67سفید برگ1396/04/09behzad azimiجوانرود، سفیدبرگ7
  68روستای صالحیه1396/03/30Reza_varnaبعد از روستای احمدآباد نظر آباد (آرامگاه مصدق) به روستای قارپوزآباد(صالحیه) و فرودگاه تفریحی آزادی میرسید که به جاده خاکی میروید 20
  69روستای صالحیه1396/03/30Reza_varnaبعد از روستای احمدآباد نظر آباد (آرامگاه مصدق) به روستای قارپوزآباد(صالحیه) و فرودگاه تفریحی آزادی میرسید که به جاده خاکی میروید 1
  70روستای صالحیه1396/03/30Reza_varnaبعد از روستای احمدآباد نظر آباد (آرامگاه مصدق) به روستای قارپوزآباد(صالحیه) و فرودگاه تفریحی آزادی میرسید که به جاده خاکی میروید 1
  71روستای صالحیه1396/03/30Reza_varnaبعد از روستای احمدآباد نظر آباد (آرامگاه مصدق) به روستای قارپوزآباد(صالحیه) و فرودگاه تفریحی آزادی میرسید که به جاده خاکی میروید 1
  72روستای صالحیه1396/03/30Reza_varnaبعد از روستای احمدآباد نظر آباد (آرامگاه مصدق) به روستای قارپوزآباد(صالحیه) و فرودگاه تفریحی آزادی میرسید که به جاده خاکی میروید 1
  73روستای صالحیه1396/03/30Reza_varnaبعد از روستای احمدآباد نظر آباد (آرامگاه مصدق) به روستای قارپوزآباد(صالحیه) و فرودگاه تفریحی آزادی میرسید که به جاده خاکی میروید 1
  74روستای صالحیه1396/03/30Reza_varnaبعد از روستای احمدآباد نظر آباد (آرامگاه مصدق) به روستای قارپوزآباد(صالحیه) و فرودگاه تفریحی آزادی میرسید که به جاده خاکی میروید 1
  75روستای صالحیه1396/03/30Reza_varnaبعد از روستای احمدآباد نظر آباد (آرامگاه مصدق) به روستای قارپوزآباد(صالحیه) و فرودگاه تفریحی آزادی میرسید که به جاده خاکی میروید 1
  76روستای صالحیه1396/03/30Reza_varnaبعد از روستای احمدآباد نظر آباد (آرامگاه مصدق) به روستای قارپوزآباد(صالحیه) و فرودگاه تفریحی آزادی میرسید که به جاده خاکی میروید 1
  77مریوان - سایت لک لک ها1396/03/15Behzad 431
  78مشاهدات دریاچه زریبار1396/02/04raminکردستان، مریوان، دریاچه زریبار10
  79منطقه سانیچ یزد1395/01/01Emadدر کنار مزرعه روی یک درخت1
  80سارگپه پا بلند1395/02/26raminدر کنار رودخانه محل اتمام روستا، شروع کوهستان1
  81چکاوک کاکلی در راه روستای فشند1395/02/26raminدر کنار رودخانه محل اتمام روستا، شروع کوهستان1
  82کردان جاده روستای فشند1395/02/26raminدر کنار رودخانه محل اتمام روستا، شروع کوهستان1
  83کردان، روستای فشند1395/02/26raminدر کنار رودخانه محل اتمام روستا، شروع کوهستان، داخل منطقه غار مانند و در ارتفاع 1900و 1800 متری دیده شد1
  84کرج، کردان، فشند1395/02/26raminدر کنار رودخانه محل اتمام روستا، شروع کوهستان1
  85کردان روستای فشند1395/02/26raminدر کنار رودخانه محل اتمام روستا، شروع کوهستان1
  86کرج، کردان منطقه دو دره 1395/02/26raminکردان، روستای فشم1
  87کرج، کردان منطقه دو دره 1395/02/26raminکردان، روستای فشم1
  88کرج - ولیان1395/02/26Behzad 431
  89پارک پلیس1395/02/07Shahrzad Fattahiیک روز بارانی بهاری و گونه های قابل توجه که مشاهده شدند0
  90پارک شهر تهران1395/02/04Behzad 43پارک شهر تهران1
  91سنندج1395/01/13Behzad 43جاده سنندج به مریوان1
  92مریوان1395/01/15Behzad 43مریوان - روستای نی1
  93مریوان1395/01/15Behzad 43مریوان - روستای نی1
  94مریوان - زریبار1395/01/14Behzad 43دریاچه زریبار (زریوار)1
  95مریوان - زریبار1395/01/14Behzad 43دریاچه زریبار (زریوار)1
  96مریوان - زریبار1395/01/14Behzad 43دریاچه زریبار (زریوار)1
  97مریوان - زریبار1395/01/14Behzad 43دریاچه زریبار (زریوار)1
  98مریوان - زریبار1395/01/13Behzad 43دریاچه زریبار (زریوار)1
  99مریوان - زریبار1395/01/13Behzad 43دریاچه زریبار (زریوار)1
  100شهرکرد،پارک ملت1395/01/13bastan.h.pپارک ملت با بیش از سی هکتار جنگل مصنوعی در شمال شهرکرد قراردارد1
  101منطقه گردشگری باغستان1395/01/09Behzad 43منطقه گردشگری باغستان 96/01/091
  102کرج، منطقه گردشگری کوهستانی باغستان1395/01/09Behzad 431
  103کرج، منطقه گردشگری کوهستانی باغستان1395/01/09Behzad 431
  104کرج، منطقه گردشگری کوهستانی باغستان1395/01/09Behzad 431
  105کرج، منطقه گردشگری کوهستانی باغستان1395/01/09Behzad 431
  106تالاب هورالعظیم1395/12/30Behzad 431
  107تالاب هورالعظیم1395/12/30Behzad 431
  108تالاب هورالعظیم1395/12/30Behzad 431
  109تالاب هورالعظیم1395/12/30Behzad 431
  110تالاب هورالعظیم1395/12/30Behzad 431
  111هورالعظیم1395/12/30Behzad 431
  112تالاب هورالعظیم1395/12/30Behzad 431
  113سسک نیزار پرصدا1395/12/29Behzad 431
  114خوزستان - تالاب هورالعظیم - اسفند 951395/12/29Behzad 43خوزستان ، نزدیک مرز عراق1
  115توران1395/11/08kaveh.peyپارک ملی توران 1
  116خنار1395/04/04kaveh.pey1
  117خنار1390/01/05kaveh.peyمنطقه دوروان - منطقه شکار ممنوع خنار 1
  118ترمتای1395/01/01kaveh.pey1
  119حسن آباد . سمنان1395/10/06kaveh.pey1
  120خنار1395/09/07kaveh.pey1
  121خنار1395/09/10kaveh.pey1
  122بالابان1395/10/05kaveh.peyشهرستان سرخه . دهستان لاسجرد 1
  123هوبره 1395/12/22kaveh.peyسمنان . شهرستان سرخه . منطقه شورآب1
  124کور کور حنایی و باکلان1395/12/20tm.fardبوقاق2
  125گیلان لشت نشاء1395/12/15tm.fard1
  126باغ ارم شیراز 1395/10/04Dorostkar14
  127آشوراده 1394/08/01Behzad 43بندر ترکمن، آشوراده 1
  128پارک آبی فروزان شیراز1395/01/01Dorostkar1
  129حومه بوشهر ، عالیشهر1395/09/12کورشبوشهر ، حومه شهر ، عالیشهر1
  130حومه شهر بوشهر1395/09/01کورشمحل عکاسی حومه شهر بوشهر1
  131پارک جنگلی لویزان1395/09/01Parastegari M-Javadپارک جنگلی لویزان6
  132مزارع روستای شمس اباد و خراجی1395/09/08bastan.h.p1
  133رودخانه شمس آباد1395/09/08bastan.h.p1
  134مزارع روستای شمس اباد و خراجی1395/09/08bastan.h.p1
  135فرودگاه مشهد1395/07/01Parastegari M-Javadفرودگاه مشهد8
  136آبیدر سنندج1395/08/07shaho13
  137تالاب کانی برازان 1395/07/22shahoتالاب کانی برازان از تالاب های اقماری دریاچه ارومیه بوده و به دلیل وسعت تقریبا زیاد و امنیت مکان تعداد قابل توجهی از گونه های بومی و مهاجر و نیز گونه های کمیاب ایران را در خود جای داده است44
  138شروان1395/07/16irani68استان کردستان-شهرستان مریوان16
  139سنندج1395/07/11shahoشهر سنندج2
  140تالاب زریبار - مریوان - کردستان1395/07/02shaho34
  141رود گریزه و سو . حومه سنندج1395/06/30shahoاین رودخانه در ارتفاع حدود 1300 متری از سطح دریا و دارای اب دائمی بوده و در مسیر آن ماندابها و برکه های کوچک زیادی موجوده که محل تجمع اغلب پرندگان آبزی و کنار ابزی هست 22
  142شهرستان بیجار به سمت سنندج1395/06/12shahoدشتهای مرتفع ( حدود 2000 متر از سطح دریا) 29
  143سد دوستی1395/03/05mahdi eshaghiجادی کناری سد دوستی یک جفت هما مشاهد کردم 1
  144منطقه حفاظت شده شورملکی1395/03/05mahdi eshaghiمنطقه حفاظت شده شورملکی1
  145شورملکی1395/04/12mahdi eshaghiحاشیه جاده سرخس مشهدنزدیک روستای شورملکی1
  146سدارداک1395/05/28mahdi eshaghiخروجی سدارداک1
  147سد طرق1395/06/02mahdi eshaghiکناره جنوبی سد طرق1
  148سدارداک1395/05/28mahdi eshaghiابتدای ورودی سدارداک1
  149سدارداک1395/05/28mahdi eshaghiابتدای ورودی سدارداک1
  150منطقه حفاظت شده بدر و پریشان1395/05/29shaho15
  151کردستان - موچش - روستای دگن1395/05/25shaho13
  152رودخانه گاو رود . جاده سنندج کامیاران1395/05/15shaho20
  153تخت سلطان1395/01/16Nvd.zahmatkesh6
  154بندگلستان1395/01/15Nvd.zahmatkesh14
  155شورک ملکی1395/01/12Nvd.zahmatkeshتالاب شورک ملکی و رودخانه کشف رود41
  156پارک ملی لار1395/02/23Shahrzad Fattahi11
  157تالاب کانی برازان1395/01/05shaho9
  158تالاب زریبار1395/05/01shaho34
  159کوه شاه نشین. کردستان1395/04/04shahoدامنه کوه شاه نشین . استان کردستان نزدیک منطقه حفاظت شده کوسالان و شاهو 11
  160زاوه منطقه ژرف سفید گوری1395/03/16مرتضی رجبی مقدمخراسان رضوی زاوه منطقه شکار ممنوع ژرف قله سفید گوری1
  161شهرستان زاوه پارک شهدای گمنام1395/04/01مرتضی رجبی مقدمخراسان رضوی زاوه شهر دولت آباد میدان نجفیه پارک شهدای گمنام1
  162زاوه کاریزک ناگهانی 1395/03/30مرتضی رجبی مقدمخراسان رضوی زاوه کاریزک ناگهانی بعد از پیچ کال سالار1
  163خراسان رضوی زاوه دولت آباد آب انبار خالوامان1395/03/29مرتضی رجبی مقدمزاوه دولت آباد اب انبار خالوامان1
  164کوه آبیدر - سنندج1395/03/28shahoدامنه کوه آبیدر . در جوار شهر سنندج . به ارتفاع 2300 متر12
  165خراسان رضوی زاوه هشمت آباد1395/03/28مرتضی رجبی مقدمزاوه عراضی کشاورزی هشمت آباد تپه راز2
  166خراسان رضوی زاوه هشمت آباد1395/03/28مرتضی رجبی مقدمزاوه عراضی کشاورزی هشمت آباد تپه راز1
  167شاه گلی تبریز1395/03/21Parastegari M-Javadشاه گلی تبریز10
  168خراسان رضوی منطقه ژرف پطرو1395/02/05مرتضی رجبی مقدمخراسان رضوی زاوه منطقه شکار ممنوع ژرف تلخ پطرو1
  169تالاب شیرین سو - همدان1395/03/21shahoتالاب شیرین سو واقع در جوار بخش شیرین سو استان همدان16
  170خراسان رضوی زاوه کال سهل آباد1395/03/21مرتضی رجبی مقدم1
  171زاوه کال سهل آباد1395/03/21مرتضی رجبی مقدم1
  172شهر دولت آباد کال سهل آباد1395/03/20مرتضی رجبی مقدمشهرستان زاوه شهر دولت آباد کال سهل آباد1
  173شیرکوه1395/03/02z.ebrahimi5
  174تالاب انزلی1395/03/14z.ebrahimi4
  175قلعه رودخان1395/03/14z.ebrahimi4
  176دریاچه اوان1395/03/15z.ebrahimi14
  177پرند1395/03/15hossein Pبرج مسکونی 1
  178سنندج - جاده قدیم سقز - گردنه ماموخ1395/03/14shahoگردنه ماموخ . ارتفاع 2000 متری از سطح دریا6
  179تالاب زریبار1394/12/04arman menbari41
  180دامنه کو اوالان . روستای نشور1395/03/07arman menbari8
  181تالاب شورک ملکی1395/01/09Nvd.zahmatkeshتالاب شورک ملکی و رودخانه کشف رود40
  182باغ ملی گیاه شناسی ایران1395/01/06Nvd.zahmatkeshباغ ملی گیاه شناسی ایران در پیاکانشهر تهران12
  183باغ هشت بهشت1395/01/03Nvd.zahmatkeshباغ بنای هشت بهشت اصفهان4
  184باغ چهل ستون1395/01/02Nvd.zahmatkeshباغ بنای چهل ستون اصفهان5
  185زاینده رود1395/01/01Nvd.zahmatkeshمحدوده سی و سه پل و محدوده پارک ناژوان6
  186دریاچه چیتگر1394/12/28Nvd.zahmatkeshدریاچه پارک چیتگر2
  187مدیریت پسماند1394/12/25Nvd.zahmatkeshمحل دفن زباله های شهری مشهد8
  188زاوه(کوه سرخ)1394/12/20Nvd.zahmatkesh15
  189سد طرق1394/12/17Nvd.zahmatkesh9
  190درگز(چهلمیر)1394/12/13Nvd.zahmatkesh12
  191شورک ملکی1394/12/07Nvd.zahmatkeshتالاب شورک ملکی و رودخانه کشف رود18
  192شاندیز(گراخک)1394/12/06Nvd.zahmatkeshمحدوده شاندیز، گراخک و روستای ابراهیم آباد6
  193سازمان مدیریت پسماند1394/12/03Nvd.zahmatkeshمحل دفن زباله های شهری مشهد7
  194شورک ملکی1394/11/25Nvd.zahmatkeshتالاب شورک ملکی و رودخانه کشف رود9
  195درگز(رودخانه درونگر)1394/11/22Nvd.zahmatkeshرودخانه درونگر و سد درونگر1
  196چهلمیر1394/11/21Nvd.zahmatkeshپارک ملی تندوره8
  197سد کارده1394/11/17Nvd.zahmatkeshمحدوده سد و دره کارده8
  198بند گلستان1394/11/11Nvd.zahmatkeshمحدوده بالا و پایین بند گلستان7
  199بوستان بهشت رضا1394/11/08Nvd.zahmatkeshبوستان بهشت رضا1
  200بوستان بهشت رضا1394/11/08Nvd.zahmatkeshبوستان بهشت رضا2
  201شلگرد1394/11/05Nvd.zahmatkeshمنطقه روستای شلگرد8
  202شیروان(جاده گلیل)1394/11/03Nvd.zahmatkesh2
  203سدبارزو(شیروان)1394/11/02Nvd.zahmatkesh3
  204سد طرق1394/10/30Nvd.zahmatkesh6
  205سد طرق1394/10/29Nvd.zahmatkesh4
  206پارک وکیل آباد1394/10/28Nvd.zahmatkesh7
  207جاده ازغد1394/10/25Nvd.zahmatkesh3
  208بند گلستان1394/10/23Nvd.zahmatkesh4
  209کلاته آهن1394/10/23Nvd.zahmatkesh4
  210چشمه عسل1394/10/18Nvd.zahmatkesh4
  211شاندیز(گراخک)1394/10/13Nvd.zahmatkesh5
  212درگز(چهلمیر)1394/09/28Nvd.zahmatkesh6
  213هزارمسجد(سیستان)1394/05/14Nvd.zahmatkesh2
  214باجگیران(تخت سل)1394/02/25Nvd.zahmatkesh1
  215زشک محله1393/08/29Nvd.zahmatkesh1
  216شمخال1393/03/15Nvd.zahmatkesh1
  217منطقه حفاظت شده کوسالان و شاهو ، روستای نیر (دشت میرگه وار) 1395/02/31arman menbariارتفاع 2000 تا 2500 متری - 70 کیلومتری سنندج14
  218مجتمع ادارات ورامین1395/12/06mahdi 1251
  219پارک جوان1395/02/27z.ebrahimi30
  220گلیل و سرانی1395/02/24Nvd.zahmatkesh39
  221مجتمع ادارات ورامین1395/01/25mahdi 12515
  222پل شهرستان - تصفیه خانه1395/02/13Parastegari M-Javadفضای پشت تصفیه خانه33
  223شهرک برف فروشان - شیراز1394/02/19Parastegari M-Javadشهرک برف فروشان10
  224باغ ارم شیراز1394/02/19Parastegari M-Javadمحوطه باغ ارم شیراز19
  225سفر بهبهان - منطقه پشت هتل مارون1394/10/06Parastegari M-Javadمنطقه پشت هتل مارون31

 
logo-samandehi